است که در آن شن و ماسه خرد کردن ساز و تجهیزات وجود دارد