تولید اسید سولفوریک از نمودار جریان دی اکسید تیتانیوم