در مقیاس بزرگ ماشین آلات و تجهیزات با ارزش با قیمت